BASS

BASS
MARCBASS F1 (solid state)
*AMPEG SVT-3 Pro
*ORANGE AD200 Bass MK3
*ASHDOWN Mag 300

BASS – KOMBO
FENDER BXR 300 C

BASS – KOLUMNY
MARCBASS Standard 104 FH 4×10
MARCBASS New York 151 1×1
*AMPEG SVT 4×10
*TRACE ELLIOT 8×10
*ORANGE 4×12
*ASHDOWN 4×10

*płatne dodatkowo do sesji, cena ustalana indywidualnie w zależności od długości sesji